حروف حروف حروف

ا، ب، بھ، پ، پھ، ت، تھ، ٹ، ٹھ، ث، ج، جھ، چ، چھ، ح، خ، د، دھ، ڈ، ڈھ، ذ، ر، ڑ، ڑھ، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، کھ، گ، گھ . در واقع می توان گفت حروف صدادار به نوعی صدا می باشد تا حروف، در واقع مبنای نامگذاری بیشتر صدای این حروف است

2023-02-07
    حجارة و مناديل
  1. بواسطة Laila285797
  2. حروف الاستقبال: سوف، السين
  3. 24,002
  4. حروف فارسى
  5. حروف الجر اضرب الخلد
  6. We png image provide users png extension photos for free